BİLSEM Mülakat (Bireysel Değerlendirme): Genel Zihinsel Yetenek 


BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi) Grup tarama (tablet) sınavında Zihinsel Yetenek alanından aday gösterilen öğrenci barajı geçtiği taktirde Genel Zihinsel Yetenek alanından Mülakat sınavına hak kazanmaktadır.  Hak kazanan öğrencilerin sınav yer ve tarihleri il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilmektedir. İlgili belge e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanmaktadır.  Fotoğraflı giriş belgeleri okul idaresi tarafından onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilmektedir. Öğrenci sınav tarihi ve saatinde fotoğraflı belge ve kimliğini ibraz etmek zorundadır. Genel Zihinsel Yetenek değerlendirmeleri öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılmaktadır.
Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya girerken; çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile data bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır. 
Genel Zihinsel Yetenek (genel yetenek) sınavından sınıf düzeylerine göre belirlenen zekâ ölçekleri uygulanacaktır. Bu zekâ ölçekleri şöyle sıralanabilir:
Wechsler zeka testi (WNV):  En çok kullanılan zeka testi ölçeklerinden biridir. Farklı yıllarda farklı türleri geliştirilmiştir. Resim, Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre, Labirentler ve genel zeka vb. içerikleri mevcuttur. 6-16 yaş aralığı için Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği kullanılmaktadır. Her çocuk kendi yaşına göre teste tabii tutulur. Okuma ve yazma gerektirmeyen bireysel testlerden biridir
K-BIT (Kaufman Kısa Zeka Testi): K-BIT 4 -90 yaş aralığı için kullanılabilen zeka testidir. Zeka testi; kelime bilgisi ve matrisler şeklinde iki alttesten oluşmaktadır. Kelime bilgisi,  kristalize zeka, yani önceden öğrenilmiş bilgiler içermektedir. Sözel içeriklidir. Matris ise benzeşim, kıyaslama, tamamlama ve ilişkilendirme biçimleri içermektedir. 
ASİS (Anadolu Sak Zeka Ölçeği):  Anadolu Üniversitesinin proje desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulayıcı ve uygulama desteği ile geliştirilmiş zeka testi ölçeğidir. Prof. Dr. Uğur Sak tarafından prototipi geliştirilen zeka testi kültürel öğeler ile hazırlanmıştır. 25 ila 45 dakika arasında süren ASİS’te 4-12 yaş arası çocuklar için, 8 ayrı soru tipi barındırmaktadır:
Genel Zeka
Sözel Zeka Potansiyeli
Görsel Zeka Potansiyeli
Bellek Kapasitesi
Sözel IQ
Görsel IQ
Tarama Endeksi
Tanıma Belleği Potansiyeli
Sözel ve Kısa Süreli Bellek
Bilsem Mülakat (bireysel değerlendirme) sınavı zeka sorularının çözümü şeklinde olmaktadır. Bireysel olarak yapılan iş mülakatı ile karıştırılmamalıdır. Bilsem sınav süresi herkes için farklılık gösterebilmektedir. Bireysel değerlendirmeye katılan öğrencinin  zeka sorularına vereceği cevaplar neticeyi belirlemektedir. Mülakat sonucundan elde edilen puanlar açıklanmamaktadır.