BİLSEM KAYIT DONDURMA VE NAKİL İŞLEMLERİ


Herhangi bir öğrencinin BİLSEM sınavına kayıt olduktan sonra bir başka şehre göç etmesi durumunda bir başka BİLSEM merkezine nakli mümkündür. BİLSEM’e kayıtlı öğrencinin nakli velinin ikamet adresi veya öğrencinin devam ettiği okuluna göre BİLSEM kayıt bölgesindeki BİLSEM’e yapılır. Nakil isteği velinin yazılı başvurusu ile BİLSEM modülü üzerinden gerçekleştirilir. Yapılan nakil işlemi talebi nakil istenilen BİLSEM merkezine 30 gün içerisinde gönderilir.  Nakilde geçen sürenin 7 günü özürsüz devamsızlıktan sayılmaz.
Öğrencinin yeni ikametgâh adresinde BİLSEM merkezinin olmaması durumunda kayıt dondurma hakkı saklıdır. Büyükşehirlerde bulunduğu ilçe ikametgahı referans alınmaz. Örneğin yakın bir ilçede olması durumunda öğrenci ilgili BİLSEM’e yönlendirilir. Kaydı dondurulan öğrencinin tekrar BİLSEM’e dönmesi durumunda hangi aşamadan başlayacağı BİLSEM yetkililerince belirlenir. 
Nakil dışında kayıt dondurma işlem başvuruları BİLSEM merkezlerine yapılmaktadır. Resmi mazeretler daha çok olumlu dönüş sağlamaktadır.