Bilsem Kayıt İşlemleri 


Grup tarama (Tablet sınavı) ve Bireysel Değerlendirme (Mülakat sınavı) sınavından başaralı olup BİLSEM (Bilim Sanat Merkezleri) merkezine hak kazanan öğrencinin kayıt işlemleri başlamaktadır. BİLSEM’e yerleştirme kararı alınan öğrencilerin kayıtları tanılama kılavuzunda belirtilen takvime göre velileri tarafından yaptırılır. Belirtilen süre zarfı içinde kayıt yapmayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
BİLSEM Eğitim alanlarının belirlenmesinde ikametgâh yerleri dikkate alınmaktadır. Büyükşehirlerde ilçe, diğer illerde ise yakın merkezler dikkate alınmaktadır. Öğrenci kaydı her yıl belirlenen takvim aralığında yenilenmelidir. Belirlenen tarih arasında kaydını yenilemeyen öğrencilerin BİLSEM kayıtları silinir (resmi bir mazeret belirtilmesi durumunda bu durum geçerli olmayacaktır).
BİLSEM’de bir eğitim ve öğretim yılında özürsüz devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez. Devamsızlığı %20’ye ulaşan öğrenciye devamsızlık uyarısı gönderilir. Mazeret göstermeksizin devamsızlık sınırını aşanların kaydı dönem sonunda silinir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
Kayıt formu, Veli muvafakat belgesi, Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.