İptal İade

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri:www.bilsemsinavi.net web sitesi üzerinden hizmet sağlanması

Sağlayıcının isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri:
Unvan: Teknookul Limited Şirketi
Adres: Çamlık Mahallesi 981.Sokak No:4/3 Altındağ/Ankara
Telefon: +905418179851
E-mail: bilsemsinavi@gmail.com

Tüketici Bilgileri
Ad Soyad: []
Adres: []

Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler ve masraları dahil toplam fiyatı: Sözleşme konusu hizmetin toplam fiyatı, BilsemSinavi üzerinde yayımlanmış olan Mesafeli Satış Sözleşmesi hesaplama usulüne göre belirlenir.

Hizmet bedelinin ödenme şekli: Kredi Kartı

Dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi:

BilsemSinavi, Internet erişimi olan kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler üzerinde çalışır.

Teslimat şekli: BilsemSinavi üzerinden hizmet sağlanması

Sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Sözleşme konusu hizmet ile ilgili şikayetler, hizmet sağlayacının yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir. Sağlayıcı, söz konusu şikayetleri çözmek konusunda elinden gelen çabayı gösterecektir.

Cayma hakkı ve kullanımı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince;

Tüketici; hizmet ifasına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Tüketicinin cayma hakkı (i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,elektronik posta bilgileri:

Adres: Çamlık Mahallesi 981.Sokak No:4/3 Altındağ/Ankara  E-mail: bilsemsinavi@gmail.com

Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirler.

Bu bilgiler, iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.